Utställning av containers

Containers för grovavfall kommer ställas ut mellan 15:e till 18:e januari. BRF Västra Åkanten ska i första hand använda containern mot den stora parkeringen. Containers kommer placeras ut på nedan gatuadresser Soldathemsgatan 20 Soldathemsgatan 2-6 Aspirantgatan 5 Kadettgatan 3 Ordonansgatan 5 Rustmästaregatan 3 Detta är exempel på grovafall: Trasiga möbler Gamla cyklar Trädgårdsavfall (mindre mängder) …

Utställning av containers Läs mer »

Ventilationen i gymmet

Det kommer utföras ett arbete med att förbättra ventilationen i gymmet torsdagen den 10/12. Arbetet beräknas pågå i 2-3 dagar. Toaletten samt en liten del utanför toaletten kommer under denna tiden inte gå att nå. Resterande delen av gymmet fungerar bra att använda under tiden.

Målning av fasader

JM har påbörjat arbetet med målning av våra fasader utan att informera. Målningen av våra fasader kan ställa till med en del olägenheter under tiden arbetet pågår. Om arbetet utförs liknande som på andra fastigheter i vårt område kommer vi att bli inplastade. Vi har fått löfte om mer information kring detta på måndag den …

Målning av fasader Läs mer »

Ändrat datum för ventilationskontroll

Bredablick har ändrat datumet för ventilationskontrollen i våra lägenheter. Kontrollen kommer att ske 12:e till 13:e oktober mellan 08:30 till 15:30. Ventilationskontrollen utförs av Servent Ventilation Service AB. Besiktningen görs genom att man mäter ventilationen och löftflödet i våra lägenheter. Vid frågor eller synpunkter kan du kontakta Christoffer Lindström på Servent Ventilation AB. Telefonnummer 031 …

Ändrat datum för ventilationskontroll Läs mer »

Matavfallspåsarna är flyttade!

Som ett led i vårt systematiska brandskyddsarbete har matavfallspåsarna flyttats till barnvagns/rullstolsförrådet. Anledningen till detta är att inget brännbart material får finnas i våra trapphus och utrymningsvägar. Som vanligt kommer du in i förrådet med hjälp av din tagg eller samma nyckel som till lägenheten. Hälsningar Styrelsen  

Automatisk förnyelse av gymmedlemskap för år 2020

För att få en smidig övergång till nästa år för våra gymmedlemmar kommer vi automatisk förnya era medlemskap för 2020. I praktiken innebär det att om du är medlem till gymmet idag så kommer din bricka/tagg fungera även under 2020. Årsavgiften på 500 kr kommer att debiteras på kommande mars-avi. Hälsningar Styrelsen och gymgruppen