Kallelse till ordinarie föreningsstämma

Hej!

Onsdagen den 17 juni 2020 klockan 18:30 vid Kviberg Serneke arena har BRF Västra Åkanten sin årliga föreningsstämma.

Kallelsen i sin helhet ligger HÄR.

Med vänliga hälsningar
Styrelsen