Utställning av containers

Containers för grovavfall kommer ställas ut mellan 15:e till 18:e januari. BRF Västra Åkanten ska i första hand använda containern mot den stora parkeringen. Containers kommer placeras ut på nedan gatuadresser

 • Soldathemsgatan 20
 • Soldathemsgatan 2-6
 • Aspirantgatan 5
 • Kadettgatan 3
 • Ordonansgatan 5
 • Rustmästaregatan 3

Detta är exempel på grovafall:

 • Trasiga möbler
 • Gamla cyklar
 • Trädgårdsavfall (mindre mängder)
 • Julgranar
 • Stora leksaker

Detta får du inte slänga i containern för grovafall:

 • Elektronik
 • Farligt avfall
 • Gips
 • Vitvaror
 • Bygg och rivningsavfall

Om det ligger felaktigt avfall såsom elektronik, farligt avfall eller gips i containern för grovavfall tas en extra avgift ut. Sådant avfall ska lämnas på avsedd plats på återvinningscentralen.

Med vänliga hälsningar,
Styrelsen BRF Västra Åkanten.