Målning av fasader

JM har påbörjat arbetet med målning av våra fasader utan att informera. Målningen av våra fasader kan ställa till med en del olägenheter under tiden arbetet pågår. Om arbetet utförs liknande som på andra fastigheter i vårt område kommer vi att bli inplastade. Vi har fått löfte om mer information kring detta på måndag den 28:e september. Vi återkommer med mer detaljer efter mötet.

Med vänliga hälsningar,
Styrelsen.