januari 2019

Containers för grovavfall

Fre 11:e januari – Sön 13:e januari kommer containers att placeras ut för oss boende i Samfälligheten Öster om Bellevue. Aspirantgatan 5 Kadettgatan 3 Ordonnansgatan 5 Rustmästaregatan 31 Soldathemsgatan 2-6 Soldathemsgatan 20 Exempel på grovavfall som kan slängas är: julgranar, trasiga möbler, gamla cyklar,  stora leksaker, trädgårdsavfall i mindre mängder. Exempel på saker du INTE

Containers för grovavfall Läs mer »