Containers för grovavfall

Fre 11:e januari – Sön 13:e januari kommer containers att placeras ut för oss boende i Samfälligheten Öster om Bellevue.

  • Aspirantgatan 5
  • Kadettgatan 3
  • Ordonnansgatan 5
  • Rustmästaregatan 31
  • Soldathemsgatan 2-6
  • Soldathemsgatan 20

Exempel på grovavfall som kan slängas är: julgranar, trasiga möbler, gamla cyklar,  stora leksaker, trädgårdsavfall i mindre mängder.

Exempel på saker du INTE kan slänga i containern är: elektronik, farligt avfall, gips, vitvaror, bygg-och rivningsavfall.

Om det hamnar felaktigt avfall i containers kommer extraavgifter att tas ut vilket i förlängningen påverkar allas månadsavgifter.

Sådant avfall ska lämnas på avsedd plats på Återvinningscentral.

Hälsningar

Styrelsen