Automatisk förnyelse av gymmedlemskap

För att få en smidig övergång in i nästa år för våra gym-medlemmar så kommer vi automatisk förnya era medlemskap för 2019. I praktiken innebär det att om du är medlem till gymmet idag så kommer din bricka/tagg fungera även under 2019. Årsavgiften på 500 kr kommer att debiteras på kommande januariavi.