Utställning av containers januari 2022

Utställning av containers januari 2022

Containers för grovavfall kommer ställas ut i vårt område 14-16 januari. Exempel på grovavfall är:

  • Trasiga möbler
  • Gamla cyklar
  • Trädgårdsavfall i mindre mängder
  • Julgranar
  • Stora leksaker

Detta kan du inte slänga i containern för grovavfall:

  • Elektronik
  • Farligt avfall
  • Gips
  • Vitvaror
  • Bygg & rivningsavfall

Om det ligger fel avfall i containern tas en extra avgift ut. Denna typen av avfall ska lämnas på avsedd plats på en återvinningscentral.