Automatisk förnyelse av gymmedlemskap för år 2020

För att få en smidig övergång till nästa år för våra gymmedlemmar kommer vi automatisk förnya era medlemskap för 2020. I praktiken innebär det att om du är medlem till gymmet idag så kommer din bricka/tagg fungera även under 2020. Årsavgiften på 500 kr kommer att debiteras på kommande mars-avi. Hälsningar Styrelsen och gymgruppen

Automatisk förnyelse av gymmedlemskap för år 2020 Läs mer »