BRF Västra Åkanten

Välkommen till BRF Västra Åkanten. Webbplatsen vänder sig till alla våra medlemmar i föreningen på Soldathemsgatan 18, 20 & 22. Du hittar dokument, information samt kontaktuppgifter här.

SENASTE NYTT

Kallelse Föreningsstämma 2024

Hej,

Nu är det snart tid för årliga stämman. I bifogad länk finner ni Kallelse, Dagordning och Bilagor.

Varmt välkommen till stämman

/Styrelsen

Kallelse föreningsstämma 2023 – Kallelse föreningsstämma 2023

Avgifter 2024 

 

Avgifterna för lägenheterna kommer att höjas med 6% från och med januari 2024. Dessutom kommer avgiften för varmvatten att höjas från 40 kr/m3 till 60 kr/m3.

 

Flera kostnader har ökat det senaste året och den enskilt största är våra räntor. Vi har ända sedan husen byggdes amorterat i god takt vilket har gett en stark ekonomi. Vi minskar nu amorteringen från 1 miljon till 600 000 kr vilket är den rekommenderade nivån för bostadsrättsföreningar. Detta gör att vi kan undvika större avgiftshöjningar.

 

Vi ökar avgiften på varmvattnet för att vi har inte gjort detta sedan huset byggdes och 60 kr/m3 är i linje med vad andra föreningar tar ut.

AVISERING 

PLANERAT ELAVBROTT 

Strömmen behöver stängas av i fastigheten på  Soldathemsgatan 18 på grund av pågående arbeten  med laddstolpar. 

Strömavbrottet planeras nu på torsdag 6/7 mellan  kl.08:00 och 12:00

(Strömmen kan komma att slås på tidigare.) 

 

För in- och utpassering via Huvudentré använder ni er  nyckel (utsidan av dörr) alternativt vred (insida dörr). 

Bra att veta: 

– Hiss och trapphusbelysning kommer inte att fungera. – Maten kyl/frys påverkas inte om den hålls stängd. – Strömavbrottet påverkar nätverksutrustning (bredband) och fast telefoni. 

– Strömavbrottet påverkar ventilation, men ska inte  påverka inomhusklimatet.


Vänlig Hälsning, 
STYRELSE Brf Västra Åkanten

Viktig information gällande parkeringsplatser på Soldathemsgatan!

 

Hej,

 

Nu påbörjas snart installationen av laddstolpar samt grävning på samtliga parkeringsplatser. Compleo är vår avtalspart och de har i sin tur en underentreprenör som gräver åt dem.

 

 

Följande datum måste din parkering stå tom (flytta bilen dagen innan!):

P-plats 76–109: 26 juni – 5 juli

P-plats 110–113: 3–12 juli

 

 

Följande datum behöver du lämna 1,5 meter framför bilen för installation:

P-plats 76–109: 5–12 juli

P-plats 110–113: 12–17 juli

 

 

Om din bil inte är flyttad när arbetet ska utföras kommer det att tillkomma stora kostnader.

Din parkering måste stå tom/vara tillgänglig under dessa datum!!

 

Under dagarna arbetet pågår behöver parkeringsplatserna stå tomma och ni har då möjlighet att parkera på alternativ plats. Flytta bilarna dagen innan startdatum ovan, så vi hinner kontrollera att ytan är fri inför grävarbetet som börjar nästkommande morgon. 

 

Det är tillåtet att parkera på samtliga besöksparkeringar Öster om Bellevue, förutom parkering för funktionsnedsatta. Alltså från Soldathemsgatan bort till rondellen vid Bellevue hållplatsen. Om/när inte gästparkeringar finns lediga får ni efter bästa förmåga parkera utmed kant/trottoar i området så länge du inte begränsar andras och framför allt räddningstjänstens framkomlighet. Tänk på att detta även gäller vägar in till innergårdarna. 

 

Parkeringstillstånd utförs och är kopplade till era registreringsnummer. Denna info har hämtats från bilarna som stått parkerade på parkeringsplatserna de senaste veckorna. Om du vet med dig att du haft olika bilar parkerade senaste tiden, ber jag dig att återkomma till mig med registreringsnummer på den bil du vill att tillståndet ska gälla redan idag (om vi inte redan varit i kontakt). 

Parkeringstillstånden är digitalt registrerade hos P-vaktsbolaget och inte ett fysiskt parkeringstillstånd. Parkeringstillståndet gäller fr o m dagen innan din bil behöver vara flyttad t o m det datumet arbetet beräknas vara slutfört.

 

 

Hoppas ni har överseende och att vi kan lösa detta smidigt tillsammans. Har du några frågor är du välkommen att ringa mig på: 0728-80 35 98. 

 

 

Med vänliga hälsningar,


Karin Hesslow

Parkeringsansvarig 

Styrelsen, BRF Västra Åkanten

 

Installation av laddstolpar

Som flera av er känner till har frågan om laddstolpar behandlats av styrelsen. Styrelsen har aktivt arbetat tillsammans med grannföreningarna Brf. Havtornet, Brf. Åkerbäret och Brf. Östra Åkanten för att söka bidrag från Naturvårdsverket samt ta fram en lämplig gemensam leverantör. Vi har nu valt en gemensam leverantör COMPLEO och precis fått en tidsplan från dem. Arbetet är redan påbörjat för vissa föreningar, och kommer att påbörjas för Brf Västra Åkanten inom kort

För dig som har parkering 

Om du har parkering är det mycket viktigt att din P-plats inte används när arbetet skall utföras, vilket är ett omfattande gräv- och installationsarbete kring din parkering. För att detta skall fungera så smidigt som möjligt kommer ni att tilldelas P-tillstånd för ett fordon under denna period så att ni kan ställa er längst med vägarna. Mer information kommer, men vet du med dig att du har olika bilar på din parkering så måste du meddela styrelsen (parkeringsansvarig karin@hesslow.se) vilket registreringsnummer du vill ha P-tillstånd för. Följande datum gäller preliminärt för när P-platserna behöver vara tillgängliga för arbete (alltså stå tomma):

Under 26/6-12/7, då ska samtliga bilar på p-plats 76-109 vara tomma.

Under 3/7-19/7, då ska samtliga bilar på p-plats 110-113 vara tomma.

Tack för att ni hjälper oss ordna detta så smidigt som möjligt. Om P-platsen inte står tom kommer vi att försöka kontakta er, men i värsta fall kan parkeringsbolaget behöva bärga bilen om vi inte får tag på er, något som vi absolut vill undvika. Det beror på snabbt ökande entreprenadkostnader om maskinerna inte kan komma fram för att arbeta.

Mer information kommer löpande,

Med vänlig hälsning, Styrelsen

Bredband Info 2023

Styrelsen har haft förhandlingar med 5 olika bredbandsleverantörer och kan nu meddela att vi från den 20/4 – 2023 kommer fortsätta med Telia Triple Play men ökar bredbandshastigheten till 1000/1000. I övrigt är det samma TV-utbud (Telia Lagom) och telefontjänster som erbjuds. Vi kommer sänka priset från 234 kr/mån till 195 kr/mån (inkl moms) och varje hushåll kommer få varsin ny router och ny tv-box som är gratis i avtalet.

Tidigare bredbandshastighet har varit 250/100.

Näst intill all utrustning har delats ut till medlemmarna redan, styrelsen försöker löpande lämna ut utrustningen till de kvarstående. Det är samma utrustning som tidigare, så det kommer att fungera utan att byta.

Mvh Styrelsen

Information från styrelsen: Avgiftsförändringar 2023

I samband med den årliga budgetgenomgången så har styrelsen sett över våra utgifter, intäkter, avgifter till föreningen för bostadsrätterna samt
parkeringskostnaderna för 2023. Givet det omvärldsläge vi nu står i där inflationen i Sverige och Europa är den största på decennier så har vi fått kraftigt ökade kostnader för bland annat följande poster:

  • Räntor: Våra räntor beräknas gå upp till över 3,5% med den höga styrräntan, vi gör allt vi kan för att förhandla dessa
  • Uppvärmning: Vår uppvärmningskostnad har ökat med ökade fjärrvärmepriser
  • Underhåll: Våra kostnader för planerat underhåll har ökat på grund av de höga indexen

Styrelsen tog i samband med mötet beslut om att minska vår amortering till ett minimum år 2023. Vi kommer fortsätta arbetet med effekt- och energieffektiviseringen. Även våra avsättningar för planerat underhåll kommer ses över och effektiviseras. Trots detta och att föreningen alltid har amorterat kraftigt på lånen så krävs en åtgärd för att balansera vår budget och nå ett nollresultat för 2023 (dvs inte gå med förlust), och styrelsen beslutade att höja våra avgifter med 4% samt öka parkeringsavgiften till 475 kr från och med den 1/1-2023. Värt att nämna är att detta är den första avgiftshöjningen vi har haft sen föreningen/bostäderna skapades. Gymavgiften kommer också slopas från januari 2023, så alla har tillgång till gymmet gratis. Detta på grund av ökade administrationskostnader. Vi vill lyfta att detta blivit absolut nödvändigt för att på både kort och lång sikt säkerställa att föreningen har en god ekonomi och ett bra kassaflöde.

Har ni några frågor eller funderingar så ber vi er att kontakta oss på
info@brfvastraakanten.se

Mvh Styrelsen

Gymmedlemskap

Under året har gymmedlemskapen inventerats och gamla medlemskap avslutats. Om du som medlem i föreningen har fått gymmedlemskapet avslutat och ska ha tillgång till gymmet åter, vänligen kontakta Johannes.balatsos@gmail.com Tack!

Mvh Styrelsen

BRF - VÄSTRA ÅKANTEN

65 Lägenheter

38 Parkeringsplatser

Föreningslokal & källarförråd

Telia Triple Play

Gym

Innergård med grillplats

MIN bostad

Här hittar du information kring din lägenhet gällande andrahandsuthyrning, balkongen, skötselråd m.m.

Min förening

Här finner du allmän information kring saker som rör föreningen vad gäller dokument, sophantering, parkering, förmåner m.m.

FELANMÄLAN & KONTAKTUPPGIFTER

Behöver du kontakta styrelsen eller lämna in en felanmälan kring fastigheten, hissen, TV, telefoni eller bredband finner du kontaktuppgifter här.