Okategoriserade

Automatisk förnyelse av gymmedlemskap för år 2020

För att få en smidig övergång till nästa år för våra gymmedlemmar kommer vi automatisk förnya era medlemskap för 2020. I praktiken innebär det att om du är medlem till gymmet idag så kommer din bricka/tagg fungera även under 2020. Årsavgiften på 500 kr kommer att debiteras på kommande mars-avi. Hälsningar Styrelsen och gymgruppen

Containers för grovavfall

Fre 11:e januari – Sön 13:e januari kommer containers att placeras ut för oss boende i Samfälligheten Öster om Bellevue. Aspirantgatan 5 Kadettgatan 3 Ordonnansgatan 5 Rustmästaregatan 31 Soldathemsgatan 2-6 Soldathemsgatan 20 Exempel på grovavfall som kan slängas är: julgranar, trasiga möbler, gamla cyklar,  stora leksaker, trädgårdsavfall i mindre mängder. Exempel på saker du INTE …

Containers för grovavfall Läs mer »